Welkom op de website van IKC Zeven Zeeën

IKC Zeven Zeeën is een Integraal Kindcentrum in oprichting in de wijk Nieuw-West in Amsterdam Noord.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de realisering van een Integraal Kindcentrum (IKC), een centrum voor 0 tot 13-jarigen waarbij onderwijs en opvang samenwerken aan een optimale ontwikkeling en een doorgaande lijn voor ieder kind.

We werken samen vanuit één pedagogische visie die gebaseerd is op het Daltonprincipe: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken zijn de drie belangrijke kernwaarden die richting geven aan ons aanbod binnen opvang en onderwijs. Vertrouwen in elkaar is de basis; wij gaan ervan uit dat ieder mens in staat is verantwoordelijkheid te dragen. In kleine stapjes bieden we kinderen verschillende routines aan die hen in staat stellen om op eigen wijze het werk te plannen en verantwoordelijkheid te nemen. Deze benadering leidt naar een democratische grondhouding. Er is vertrouwen in de positieve houding van ieder kind!

Eind 2015 verhuist de school gezamenlijk met de voorschool en de buitenschoolse opvang naar een nieuw gebouw in dezelfde wijk op de Ankerplaats. Vanaf 7 maart 2016 wordt het continurooster ingevoerd. Meer informatie hierover vindt u onder de knop nieuws bij brieven.

Voor meer informatie kunt u altijd een afspraak maken met Jolanda Knijnenburg, directeur van IKC Zeven Zeeën.