Direct naar:

IKC ZevenZeeën Schoolgids 2017-2018

Donderdag 22 februari Rapportgesprekken
Vrijdag  23 februari Spelletjes schakelklas 14:15 uur
Maandag 26 februari t/m Vrijdag 2 maart Voorjaarsvakantie
Maandag 5 maart Weer naar school
Dinsdag 13 maart Start Schoolbreedproject “Het Heelal”

Vakanties schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie  21 oktober t/m  29 oktober
Kerstvakantie  23 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie  24 februari t/m  4 maart
Paas/meivakantie  28 april t/m  6 mei
Pinkstervakantie  21 mei
Zomervakantie  21 juli  t/m  2 september

Tijdens de vakanties kunnen kinderen gebruik maken van de buitenschoolse opvang. Naast de vakanties worden er nog enkele extra vrije dagen en studiedagen gepland. De kinderen hebben op die dagen geen school. Deze data vindt u in de jaarkalender.