Naschoolse Activiteiten

De naschoolse activiteiten worden georganiseerd door Stichting Wijsneus.

Deelname aan de cursussen is niet gratis. Het stadsdeel heeft besloten dat voor de cursussen een ouderbijdrage betaald moet worden. Dat betekent dat kinderen met stadspas wel gratis kunnen deelnemen en andere kinderen minimaal € 5 betalen voor een hele cursus van 10 lessen. Ouders kunnen zelf beslissen of ze een hogere bijdrage willen betalen. Als veel ouders dat doen, kan Wijsneus daar weer cursussen voor organiseren.

Stichting Wijsneus incasseert de kosten door middel van een eenmalige machtiging.

De naschoolse sporten worden georganiseerd door de afdeling sport van de Gemeente Amsterdam Noord.
(Binnen onze school is Juf Femke het aanspreekpunt voor de sportlessen)

Ook hier geldt dat kinderen met stadspas  gratis kunnen deelnemen aan de cursus.

Zonder stadspas kost deelname aan de sportbuurtclub € 5,- per blok van 10 lessen.

Voorafgaand aan de eerste les kunt u betalen in de gymzaal bij de coördinator naschoolse activiteiten.