Anti-pestprotocol

Het belang van een anti-pestprotocol. Een positief en veilig klimaat is noodzakelijk voor kinderen om zich goed te ontwikkelen. Op IKC Zeven Zeeën doen we onze uiterste best om deze sfeer gezamenlijk te creëren. Maar helaas komt pesten ook bij ons op school voor. Pesten is niet leuk; daar is iedereen het over eens. Daarom vinden wij het belangrijk om een anti-pestprotocol te hebben. Hierin staat hoe we het pesten willen voorkomen, hoe we het signaleren en hoe wij als school omgaan met pestgedrag. We kijken naar pesten vanuit het perspectief van het gepeste kind, de pester, de omstanders, de ouders en de leerkrachten.

Lees hier het volledige anti-pestprotocol