Welkom op de website van Dalton IKC Zeven Zeeën

Dalton IKC Zeven Zeeën is een Integraal Kindcentrum voor 0 tot 13-jarigen waarbij onderwijs en opvang samenwerken aan een optimale ontwikkeling en een doorgaande lijn voor ieder kind.

We werken samen vanuit één pedagogische visie die gebaseerd is op het Daltonprincipe: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken zijn de drie belangrijke kernwaarden die richting geven aan ons aanbod binnen opvang en onderwijs. Vertrouwen in elkaar is de basis; wij gaan ervan uit dat ieder mens in staat is verantwoordelijkheid te dragen. In kleine stapjes bieden we kinderen verschillende routines aan die hen in staat stellen om op eigen wijze het werk te plannen en verantwoordelijkheid te nemen. Deze benadering leidt naar een democratische grondhouding. Er is vertrouwen in de positieve houding van ieder kind!

Voor meer informatie kunt u altijd een afspraak maken met de directie van Dalton IKC Zeven Zeeën.