Het bestuur  

Innoord is het bestuur van de school

Dalton IKC Zeven Zeeën wordt bestuurd door Innoord en Combiwel. Innoord is het schoolbestuur van alle zestien openbare basisscholen die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen.

Innoord is voortgekomen uit het stadsdeel Amsterdam-Noord. Tot 2008 lag het schoolbestuur van de openbare basisscholen in Amsterdam-Noord in handen van het stadsdeel. Het jaar ervoor had de stadsdeelraad van Amsterdam-Noord besloten om het basisonderwijs te verzelfstandigen in de vorm van een bestuurscommissie. Daarom werd vanaf 1 januari 2008 de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-Noord eindverantwoordelijk voor het onderwijs dat in de openbare scholen wordt verzorgd. Door de oprichting van een aparte stichting op 30 december 2010 heeft het schoolbestuur een onafhankelijkere positie gekregen. Vanaf toen ging de bestuurscommissie over in Stichting Openbaar Onderwijs Noord. Een jaar later verhuisde de stichting van Papaverweg 33 naar Papaverweg 34.

De stichting is onderdeel van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Ook Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ), Stichting Sirius, Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel en Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) zijn lid van deze federatie.

U kunt Innoord bereiken op het volgende adres:

Papaverweg 34
1032 KJ Amsterdam
020 8201410
info@innoord.nl
www.innoord.nl

Combiwel: Buitenschoolse opvang, peutercombi en voorschool

Combiwel is een maatschappelijke onderneming met een breed scala aan diensten voor inwoners van Amsterdam met uiteenlopende sociaal-economische achtergronden. Vanuit talloze locaties worden mensen op wijkniveau ondersteund bij het bouwen en onderhouden van netwerken zodat zij actief aan de samenleving kunnen en willen deelnemen. Combiwel werkt in opdracht van overheden of neemt zelf initiatieven tot het ontwikkelen van nieuwe projecten en het aanboren van nieuwe markten. Combiwel werkt hierbij actief samen met partners op het gebied van onderwijs, zorg, woningbouw en overheid. Kernwaarde voor de functies van de circa 600 medewerkers van Combiwel is maatschappelijk ondernemerschap.

Combiwel
Postbus 95304
1090 HH Amsterdam
020 5754700
welkom@combiwel.nl
www.combiwel.nl