Medezeggenschapsraad school

De school heeft een medezeggenschapsraad.

Ron Voss (personeelsgeleding + MR voorzitter + GMR-lid)

Sinds 1982 werk ik in het Amsterdamse basisonderwijs. Naast leerkracht van groep 6 ben ik ook lid van de Medezeggenschaps Raad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten van onze school. Samen spreken we regelmatig samen en/of met de directie over het te voeren beleid op school. We stellen dan verhelderende vragen of geven advies of stemmen in met de plannen. Alles met de bedoeling om de school optimaal met de kinderen te laten werken en met de belangen van ouders rekening te houden. Doordat ik zelf ook ouder ben van drie jonge kinderen kan ik mij in betrokkenheid van ouders inleven. Wilt u weten wat op school speelt? Wilt u meedenken hoe verbeteringen het best tot stand kunnen komen op onze school? Benader mij gerust. Of geef u op voor onze MR of GMR!

Jolanda van Metelen (personeelsgeleding)

 

Neeltje Peters (oudergeleding + notulist)

Ik ben de trotse moeder van Nadja, Dine en Silas. In het dagelijks leven werk ik als beleidsmedewerker. Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk voor een politieke partij en maak ik natuurlijk graag tijd vrij voor mijn kinderen. Druk genoeg dus, maar toch heb ik me aangemeld voor de MR. Omdat ik het belangrijk vind om te weten wat er speelt en mee te denken met de directie, leerkrachten en andere ouders. Ik vind Dalton IKC Zeven Zeeën een heel fijne school met een goede sfeer en veel aandacht voor het betrekken van ouders. Ik denk dan ook graag mee hoe we dat zo kunnen houden en misschien zelfs nóg iets beter kunnen maken.

Naïma Kaddouri (oudergeleding)

Ik ben moeder van Nisrine, Samia en Ayman. Ik ben in België geboren en woon inmiddels 12 jaar met veel plezier in Amsterdam. Ik heb mijn HBO V in België behaald en ben nu werkzaam als verpleegkundige in het EDD. Mijn kinderen vinden het heel leuk op Dalton IKC Zeven Zeeën en gaan met plezier naar school,dat vind ik heel belangrijk. Zelf ben ik ook heel tevreden. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij alle activiteiten op school, daarom heb ik me aangemeld bij de MR. Zo blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen die de school doormaakt.