Naschoolse activiteiten

Kinderen van onze school kunnen deelnemen aan naschoolse activiteiten en sporten. Dalton IKC Zeven Zeeën werkt samen met Stichting Wijsneus en de afdeling sport van de Gemeente Amsterdam Noord wat betreft de organisatie van deze activiteiten. Gedurende 3 periodes van ongeveer 10 weken organiseert Stichting Wijsneus 5 culturele activiteiten en de afdeling sport vijf sportbuurtclubs die plaatsvinden op de school. Deze sportbuurtclubs zijn onderdeel van het schoolprogramma Jump-in. Jump-in helpt al meer dan 10 jaar de Amsterdamse scholen om kinderen meer te laten bewegen en gezonder te eten.

Gedurende het schooljaar 2017 – 2018 starten de periodes op de volgende data: periode 1 op maandag oktober, periode 2 op maandag  januari en periode 3 op maandag  mei. De kinderen krijgen drie weken voor de start een inschrijfformulier mee naar huis. Deze kunnen zij ingevuld inleveren bij de eigen leerkracht. Alle activiteiten kosten € 5,- voor 10 lessen, met stadspas zijn de activiteiten gratis. Stichting Wijsneus int de kosten per automatische incasso. Ouders kunnen zelf beslissen of ze een hogere bijdrage willen betalen. Als veel ouders dat doen, kan Wijsneus daar weer cursussen voor organiseren.

Ron Voss is de contactpersoon en het aanspreekpunt voor de naschoolse activiteiten.

Femke Brand is de contactpersoon en aanspreekpunt voor de naschoolse sportlessen.