Team

Management, directie, leerkrachten, pedagogisch medewerkers voorschool en ondersteunend personeel

 

Management voorschool en opvang

Alice Leek

 

Pedagogisch medewerkers voorschool:

Groep AB Ineke Munsterman
Sanne Oosterloo
Wasila Soussi
Peutercombi Mireille Berkleef
Janina de Graaff
Karin Kemner

VVE-coach

Birgit Pennings

Zorgcoördinator voorschool/ peutercombi

Raymonde Broerse

Pedagogisch medewerker BSO

Michelle Baars

Oudercontactmedewerkster

Rebecca Weijnen

 

Directie school

Directeur a.i. Frank Zopfi

Groepsleerkrachten

Groep 1-2 A Esther Doets, Lucille Kaarsbaan en Sandra van Heerwaarden
Groep 1-2 B Marion Solleveld
Groep 1-2 C Greta Taams en Sandra van Heerwaarden
Groep 3A Nuray Caliskan en Ania Peijs
Groep 3/4 Sandra van Rosse
Groep 4A Annet Hensen
Groep 5A Jolanda van Metelen en Ron Voss
Groep 5/6 Gisela Kalloe
Groep 6 Geertje Zegers en Tim Lamb
Groep 7 Esther de Vries
Groep 8 Tim Lamb en Miranda Baanstra

 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Femke Brand

Onderwijsassistente

Winnie van den Berg

Intern begeleider

Jacqueline van Diepen

Ouder- en kind adviseur

Floor Overman

Bouwcoördinatoren

Sandra van Rosse (groep 1 t/m 4)

Miranda Baanstra (groep 5 t/m 8)

 

Coördinator naschoolse activiteiten

Ron Voss

Niet-onderwijzend personeel

Conciërge: Ronald de Best

Administratief medewerker: Patrick Nuyens

Voor een uitgebreide taak/functieomschrijving  van het schoolpersoneel kunt u het organisatieplan van de school bij de directie inzien. Voor de voorschool kunt u de informatie inzien bij de leidinggevende.