De Voorschool

De voorschool binnen Dalton IKC Zeven Zeeën wordt verzorgd door Combiwel.

De voorschool is bestemd voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar.

Groepen

De voorschool  bestaat uit twee groepen van 16 kinderen.

Er zijn voor beide groepen drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers in dienst waarvan er altijd twee op de groep staan.

 

Openingstijden voorschool
Groep A maandag, woensdag en donderdag 08.15 – 11.15 uur
dinsdag en vrijdag 11.45 – 14.45 uur
Groep B maandag, woensdag en donderdag 11.45 – 14.45 uur
dinsdag en vrijdag 08.15 – 11.15 uur

 

Peutercombi

Vanaf januari 2017 zijn we gestart met een peutercombi. De peutercombi is een combinatie van voorschool en kinderopvang. Op de peutercombi werken twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

De peutercombi is 10 uur per dag geopend
’s Ochtends van 8-13 uur met 4 uur voorschool en 1 uur opvang
’s Middags van 13-18 uur met 2 uur voorschool en 3 uur opvang
Afname kan ook alleen voor een ochtend of middag als er ook een hele dag afgenomen is.

Openingstijden peutercombi:

Maandag t/m vrijdag: 08.00 – 18.00 uur, ook tijdens de schoolvakanties.

VVE methodiek

De voorschool en de peutercombi werken met de methodiek Ko Totaal. Dit is een programma dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters en kleuters. Op de voorschool en de peutercombi werken we met het deelprogramma Uk en Puk. Brede ontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren,uitbreiding van de woordenschat en ontluikende rekenvaardigheden. Daarnaast is er binnen Uk en Puk aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden. Dit alles gebeurt op een speelse wijze waarbij voorop staat dat de kinderen vooral plezier hebben en zich prettig voelen op de voorschool.

Thematisch werken is één van de essenties van Uk en Puk. Alle hoeken worden ingericht naar het actuele thema, de huishoek, de bouwhoek, de leeshoek, de ontdekhoek en het atelier. De pedagogisch medewerkers hebben deze speel-leeromgeving op heldere en gestructureerde wijze ingericht. De aantrekkelijke materialen dagen kinderen uit om te spelen en daarmee om te leren. Jonge kinderen verkennen zo de wereld.

De voorschool en vroegschool (de groepen 1 en 2) werken nauw samen. Zo wordt er gewerkt met dezelfde methode, doen we activiteiten gezamenlijk en is er een warme overdracht naar de basisschool.

Buitenruimte

De peuters beschikken over een eigen speelplein. Het speelplein is voor de voorschool en de peutercombi en grenst aan beide groepsruimten. Er is een zandbak, een glijbaan en een berging met verschillende peuterfietsen. Ook is er voldoende klein materiaal om lekker te kunnen spelen.

Ouderbetrokkenheid

Er is een ouderkamer in de basisschool, waar de oudercontactmedewerker diverse activiteiten voor en met ouders organiseert. Binnen het werk van de oudercontactmedewerker staat de ontwikkelingsstimulering van de kinderen thuis centraal. Daartoe organiseert zij themabijeenkomsten Uit en Thuis. Daarnaast zijn er bijeenkomsten rondom opvoedthema’s.

Inschrijven

Als uw kind 11 maanden is kunt u uw kind inschrijven voor de voorschool of de peutercombi.