• Praktische zaken

Jaarplanner

 • Donderdag 19 mei, 9.00-10.00 uur. Informatieochtend nieuwe ouders
 • Woensdag 11 mei 8.15-8.45u Gevonden voorwerpen
 • Maandag 16 mei 8.30-9.00 uur Koffiemoment
 • Donderdag 26 mei Hemelvaartdag / Geen school
 • Vrijdag 27 mei Geen school
 • Woensdag 1 juni 8.15-8.45u Gevonden voorwerpen
 • Donderdag 23 juni Rapport mee
 • Maandag 27 juni Oudergesprekken t/m 8 juli
 • Woensdag 6 juli 8.15-8.45u Gevonden voorwerpen
 • Vrijdag 15 juli 12.30u Einde schooldag / Zomervakantie t/m 28 augustus

Ouder- en Kindteam op de basisschool

Heb je vragen over opvoeding, opgroeien of ontwikkeling van je kind? Dan kan je altijd terecht bij de ouder- en kindadviseur, jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het Ouder en Kindteam van de school. Het Ouder en Kindteam is een onafhankelijke instelling die nauw samenwerkt met de school en contact heeft met andere professionals in de wijk.

Heb je vragen over je kind of maak je zorgen over de opvoeding, bijvoorbeeld: Eten, slapen, pesten, druk, teruggetrokken, of de gezinssituatie, (denk aan verlies, scheiding of ruzie).

Het OKA  is er ook voor informatie en advies: gesprekken, begeleiding van de jeugdpsycholoog, of een training voor kind of ouder.

Je kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met Roy van der Veen via 06-36565986, of via  r.vanderveen@oktamsterdam.nl., of op school langskomen. Lees meer op www.oktamsterdam.nl . Hier kun je ook (anoniem) chatten of het adres zoeken van het team in jouw wijk. Je bent altijd welkom!

Stichting Doras Maatschappelijke Dienstverlening

Stichting Doras levert een laagdrempelig aanbod maatschappelijke dienstverlening in de wijk. Aan onze school is budgetconsulente Olivia van Loon van Doras verbonden. Zij is bereikbaar via 06-30348347 of mail naar o.vanloon@doras.nl . Raadpleeg de website voor meer informatie www.doras.nl

Jeugdsportfonds

Alle kinderen moeten kunnen sporten!

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die geen lid kunnen worden van een  sportclub omdat hun ouders te weinig geld hebben om de contributie te betalen, kunnen in aanmerking komen voor een  vergoeding. Het jeugdsportfonds betaalt dan een jaar lang de contributie. De aanvraag kan ingediend worden op onze. Meer informatie vindt u op: www.amsterdam.jeugdsportfonds.nl

Ziek melden

School
Als uw kind ziek is, dan dient u de school hiervan mondeling of telefonisch op de hoogte te brengen. U kunt dit voor 08.30 uur doorgeven aan de administratie, de conciërge of de leerkracht van uw kind. Als uw kind langer dan drie dagen ziek is, nemen wij contact met u op. Wij informeren dan naar de gezondheid van uw kind en maken een afspraak wanneer uw kind weer op school komt. Als u kind op de afgesproken termijn nog steeds niet op school is, zullen wij opnieuw contact met u opnemen.

Als uw kind langer dan tien aangesloten dagen ziek is, als uw kind binnen twee maanden vaker dan drie keer ziek wordt gemeld, als er twijfels zijn over de verklaring van het ziek zijn of als er zorgen zijn over de leerling, wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar. U kunt vervolgens door de jeugdarts van de GGD worden opgeroepen om de reden van het ziekteverzuim te bespreken.

Bijzonder verlof van school en verzuimprotocol

In sommige gevallen kan een kind dat leerplichtig is extra vrij van school krijgen. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van:

 • Een verhuizing,
 • een wettelijke verplichting, zoals een afspraak bij de kinderrechter of een oproep van de leerplichtambtenaar,
 • verplichtingen die voortkomen uit een geloofsovertuiging,
 • een 12,5-, 25-, 40-, 50,- of 60-jarig huwelijksjubileum van naaste familieleden,
 • een jubileum van een (groot)ouder die 25, 40 of 50 jaar in dienst is,
 • ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden,
 • omstandigheden die onverwachts of buiten de wil van de ouders gelegen zijn.

U wordt verzocht om afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Het is niet toegestaan om met leerplichtige kinderen op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties om.

Het aanvragen van extra verlof doet u door middel van een formulier dat u hier kunt downloaden. U kunt voor het formulier ook terecht op Dalton IKC Zeven Zeeën. Over een verlof van maximaal tien schooldagen beslist de directeur. De leerplichtambtenaar beslist over verloven langer dan tien schooldagen. Een aanvraag voor een verlof langer dan tien schooldagen dient ten minste acht weken van tevoren te worden ingediend bij de leerplichtambtenaar van stadsdeel Noord. U kunt het formulier inleveren bij de directie van de school, deze zal het formulier vervolgens doorsturen naar de leerplichtambtenaar.

Download voor meer informatie de brochure ‘Iedereen naar school’ van Bureau Leerplicht Plus (onderdeel van de Gemeente Amsterdam) of neem contact op met de leerplichtambtenaar van Amsterdam-Noord, 020 2529945.

Download hier het verzuimprotocol

Protocollen en documenten

Schoolgids bijlage 2020 – 2021 Schoolgids bijlage 2020 – 2021

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 

Dyscalculieprotocol Dyscalculie Protocol

Dyslexieprotocol Dyslexieprotocol

Verzuimprotocol Verzuimprotocol

Verlof aanvraagformulier Verlof aanvraagformulier

Download voor meer informatie de brochure ‘Iedereen naar school’ van Bureau Leerplicht Plus (onderdeel van de Gemeente Amsterdam) of neem contact op met de leerplichtambtenaar van Amsterdam-Noord, 020 2529945.

Oudercommissie

Ouders kunnen op veel manieren actief zijn op Dalton IKC Zeven Zeeën. Zonder uw is het onderwijs wat wij nastreven niet mogelijk. We zijn daarom voortdurend op zoek naar ouders die een bijdrage willen leveren aan het uitvoeren en ondersteunen bij diverse activiteiten. Dalton IKC Zeven Zeeën werkt met een oudercommissie (OC). De OC bestaat uit oudercontactmedewerkster die de betreffende leerkracht in de groep hulp bieden; aan iedere groep is een oudercontactmedewerkster verbonden.

Het doel van de OC is het bevorderen van een goede samenwerking tussen school en ouders. Taken zijn onder andere:

 • helpen bij feesten; Lichtfeesten, Eindejaarsdiner, Sinterklaas en het Zomerfeest,
 • ondersteunen van de schoolfotograaf
 • begeleiding bij uitstapjes
 • begeleiding bij de sportdag
 • ouders werven voor verschillende activiteiten
 • leerkrachten ondersteunen bij activiteiten in de klas.

Social Schools account maken met een Koppelcode

Van school ontvang je een koppelcode om je zoon/dochter toe te kunnen voegen aan je Social Schools account, of om je medewerkers account te activeren.

Nieuw account

Als je nog geen account hebt binnen Social Schools, kan je die heel makkelijk aanmaken.

Ga naar app.socialschools.eu/register

Vul in het volgende scherm de koppelcode in die je van school hebt ontvangen

Hierna maak je als ouder een account aan.

Heb je al een account dan mag je de volgende twee stappen overslaan.

Screen_Shot_2018-04-10_at_22.26.33.png

© Copyright - Zeven Zeeën