Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Op 28 mei jongstleden heb ik u al geïnformeerd over de aanstaande volledige opening van de basisscholen vanaf 8 juni aanstaande. Inmiddels hebben onze scholen het ‘protocol volledig openen basisonderwijs’ van de PO-raad (werkgeversorganisatie primair onderwijs) ontvangen. Dit protocol dient nadrukkelijk als handreiking voor de scholen bij het volledig openen van de scholen. Het protocol is te vinden op de website van de PO-raad.

Innoord verwacht van haar scholen dat ze het onderwijsaanbod opbouwen en uitbreiden waar mogelijk en dat op die manier alle kinderen weer onderwijs op school volgen. Onze scholen stellen alles in het werk om dit realiseren, waar we vooral uitgaan van wat mogelijk is en niet van het onmogelijke.

Naast de risico’s en onzekerheid die het werken op school in deze periode met zich meebrengt, hebben al onze scholen te maken met het lerarentekort. Beide factoren kunnen tot gevolg hebben dat de bezetting op school niet compleet is. In die situatie is het niet mogelijk om alle leerlingen vanaf 8 juni weer volledig naar school te laten gaan en kan het bijvoorbeeld beter zijn om het huidige aanbod te handhaven tot aan de zomervakantie.

U wordt door uw directeur van de school van uw kinderen geïnformeerd over de schoolspecifieke situatie.

Tenslotte hoop ik oprecht dat wij op enig moment weer terug kunnen gaan naar een situatie zoals deze was voor de uitbraak van het COVID-19 virus. Het kan echter ook zo zijn dat wij na de zomervakantie nog verder gaan in de huidige situatie. Uiteraard houd ik u op de hoogte van de aanpak van Innoord en haar scholen.

Met vriendelijke groeten

Mirjam Leinders,

Bestuurder Innoord