• Inschrijven

    Enrollment

Informatieochtenden 

Een aantal keren per jaar organiseert de school een informatieochtend voor nieuwe ouders. Tijdens deze ochtenden krijgt u uitleg over de school en en het onderwijs van Zeven Zeeën en is er voldoende ruimte voor vragen. De ochtend wordt afgesloten met rondleiding door de school . De informatie ochtend begint om 9 uur en duurt ongeveer een uur.

de informatieochtenden vinden plaats op:

    • 7   oktober 2021
    • 17 februari 2022
    • 20 mei 2022

Naar de basisschool in schooljaar 2021-2022

Uw kind mag naar school als het 4 jaar is. In deze brochure leest u wat u hiervoor moet doen.

Kiezen

U kunt kiezen uit ruim 200 basisscholen.

Op www.schoolwijzer.amsterdam.nl staan alle basisscholen in Amsterdam. Als u op deze website uw woonadres invult, ziet u de basisscholen in uw buurt en in de rest van de stad.

U kunt kiezen voor een school met een bepaalde grondslag. Bijvoorbeeld openbaar, protestants-christelijk of humanistisch. Scholen kunnen ook verschillen in vorm van onderwijs. Bijvoorbeeld Montessori of Ontwikkelingsgericht. Neem contact op met de scholen waar u interesse in heeft. Vraag bij de school naar de mogelijkheden om kennis te maken.

Registreren

U kunt uw kind registreren zodra het ongeveer drie jaar is.

U ontvangt hiervoor per post een voorkeursformulier op naam en adres van uw kind. Heeft u geen formulier

ontvangen? Kijk dan op bboamsterdam.nl/toelatingsbeleid of bel de helpdesk (tel. 020 716 3801).

Controleer de gegevens op het formulier, zoals de geboortedatum, naam en adres van uw kind. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.

Vul minimaal 5 scholen op het formulier in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1. Zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. Dit mogen voorrangsscholen zijn, maar dat hoeft niet.

Vul het hele formulier in en vergeet vooral niet te ondertekenen. Lever het formulier in bij de school die u op nummer 1 heeft gezet. Kijk hieronder vóór welke datum u het formulier moet inleveren.

Geboortedatum van uw kind Uiterlijk inleveren bij de school

1 september t/m 31 december 2016 op 4 maart 2020

1 januari t/m 30 april 2017 op 3 juni 2020

1 mei t/m 31 augustus 2017 op 4 november 2020

Na het inleveren van het formulier bij de school van uw eerste voorkeur verwerkt deze school uw voorkeuren in een centraal registratiesysteem. U ontvangt van

de school binnen 1 schoolweek een bewijs dat uw kind is geregistreerd. Controleer de gegevens op het bewijs. Neem direct contact op met de school als er fouten in staan.

Voorrangsscholen

Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde scholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de basisschool.

Op de website www.schoolwijzer.amsterdam.nl vindt u de voorrangsscholen van uw kind door het woonadres en geboortedatum van uw kind in te vullen.

Plaatsen
Na de inleverdatum worden de plaatsen toegewezen aan de aangemelde kinderen. Dit gebeurt in de volgorde die bij ‘Toewijzen plaatsen’ wordt uitgelegd.

Uw kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur. Als er genoeg plaats is op de school van uw eerste voorkeur, krijgt uw kind daar een plaats aangeboden. Anders wordt er gekeken naar uw volgende voorkeur. In de afgelopen jaren kreeg ruim 90% van alle kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur.

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.

Voor de school van uw 1e voorkeur gaat dit als volgt:

Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie.

a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, heeft ten minste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;

b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.

De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont wel in Amsterdam.*

Daarna worden de kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

Het kind woont buiten Amsterdam.

*Uitzondering hierop zijn de grensscholen. Zie uitleg op bboamsterdam.nl

Aanmelden en inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind een plaats krijgt aangeboden. Met deze brief meldt u uw kind op deze school aan. In de brief staat hoe u dat moet doen en wat de uiterste datum hiervoor is. Zorg dat u dit op tijd

doet. In principe heeft uw kind daarna een plek op deze school en wordt hier officieel toegelaten en ingeschreven zodra het naar school gaat.

In uitzonderlijke situaties kan de school, na onderzoek te hebben gedaan, besluiten een kind niet toe te laten wanneer het kind speciale zorg nodig heeft die de school niet kan bieden. In overleg met de ouders zoekt de school dan een andere school die de noodzakelijke zorg wel kan bieden.

Naar school

Uw kind is 4 jaar en gaat naar school. De school informeert u over de eerste schooldag van uw kind.

Meer informatie

www.schoolwijzer.amsterdam.nl

Op deze site vindt u uw voorrangsscholen en een overzicht van alle scholen in Amsterdam.

Helpdesk stedelijk toelatingsbeleid

Bij de helpdesk kunt u voor hulp en vragen terecht: telefoonnummer 020 716 3801

per e-mail toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl

BBOamsterdam.nl

Op deze website van de gezamenlijke schoolbesturen (BBO) vindt u uitleg over het toelatingsbeleid. Ook staat hier per school het aantal beschikbare plekken en de resultaten van voorgaande plaatsingen. Ouders die geen voorkeursformulier hebben, kunnen dit formulier van deze site downloaden.

Scholen die niet meedoen

14 scholen nemen niet deel aan het stedelijk toelatingsbeleid. Het gaat om 11 scholen in Zuid, 1 in Centrum, 1 in Noord en 1 in West. Als u voor één van deze scholen kiest, neem dan contact op met de school.

Op www.schoolwijzer.amsterdam.nl staan de contactgegevens van deze scholen.

© Copyright - Zeven Zeeën