Klachtenregeling voorschool en opvang

Mocht u niet tevreden zijn over de gang van zaken op de voorschool dan heeft Combiwel hiervoor een klachtenregeling. Combiwel vindt het belangrijk dat eventuele klachten zo snel en zo direct mogelijk worden besproken en opgelost. De snelste weg is uw klacht te bespreken met de pedagogisch medewerkster. Bent u niet tevreden over de uitkomst of bent u ontevreden over andere zaken, neemt u dan contact op met de leidinggevende. Ook bestaat de mogelijkheid een klacht direct in te dienen bij een externe klachtencommissie, Combiwel is aangesloten bij de klachtencommissie Kinderopvang & Welzijn van de OSA. Er is een klachtenreglement beschikbaar waarin alle informatie over de klachten en de gang van zaken bij klachten vermeld staan. Deze kunt u inzien/ verkrijgen op locatie, bij de leidinggevende, maar kan ook direct via de website van Combiwel voor Kinderen: https://combiwelvoorkinderen.nl/ouders-hebben-een-stem/

Klachtenregeling school

Het kan voorkomen dat u vragen hebt of niet tevreden bent over het onderwijs of andere zaken op de school van uw kind. In dat geval kunt u dat het beste eerst bespreken met de leerkracht van uw kind. Als dit onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u vervolgens de directie van de school benaderen. Wanneer u met uw vraag of klacht niet bij de school terecht kunt, of wanneer de school de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Innoord. Alle schoolbesturen zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben. Deze klachtenregeling is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te kunnen blijven garanderen. U kunt deze klachtenregeling hier downloaden.De stichting heeft ook een externe vertrouwenspersoon. Dit is mevrouw Minke Fuijkschot van ABC Onderwijsadviseurs. U kunt bij haar terecht voor informatie over de klachtenregeling. Minke Fuijkschot is te bereiken via mfuijkschot@hetabc.nl of via 06 31631673.

De stichting is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Dit is een onafhankelijke organisatie die juridische en administratieve ondersteuning verleent bij de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs. U kunt deze commissie bereiken op Postbus 85191, 3508 AD te Utrecht. Het telefoonnummer is 030 2809590 of mail naar info@onderwijsgeschillen.nl. Voor meer informatie kunt u terecht op www.onderwijsgeschillen.nl.

Neem voor meer informatie contact op met Jelle Mulder, j.mulder@innoord.nl of 020 8201410.

 

Klachtenregeling TSO

Een klacht die betrekking heeft op een situatie tijdens de TSO, dient in eerste instantie besproken te worden met de medewerker en de leerkracht. De medewerker zoekt in samenwerking met de ouders naar een oplossing. Indien de klacht voor de ouder niet naar tevredenheid is opgelost, kan de ouder contact opnemen met de directie. Indien dit niet leidt tot een oplossing, geldt de klachtenprocedure van de school (zie schoolgids).