Leerplicht

Kinderen zijn volgens de wet leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag. Wanneer uw kind bijvoorbeeld op 2 november vijf jaar wordt, dan moet het vanaf 1 december van datzelfde jaar naar school. Uw kind is dan volledig leerplichtig tot en met het einde van het schooljaar waarin uw kind zestien wordt.

Toch mag uw kind al naar school vanaf de leeftijd van vier jaar. Totdat het kind vier jaar is, kan het terecht op een voorschool of een kinderdagverblijf. Deze afspraken zijn opgenomen in de Leerplichtwet.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002628