Oudercommissie school

Ouders kunnen op vele manieren actief zijn op Dalton IKC Zeven Zeeën. Wij kunnen niet zonder de hulp van ouders en zijn daarom voortdurend op zoek naar ouders die een bijdrage willen leveren aan het uitvoeren en ondersteunen bij diverse activiteiten. Dalton IKC Zeven Zeeën werkt met een oudercommissie (OC). De OC bestaat uit oudercontactmedewerksters die de betreffende leerkracht in de groep hulp bieden; aan iedere groep is een oudercontactmedewerkster verbonden.

Alle data van de OC vergaderingen zijn terug te vinden in de schoolkalender. De vergaderingen zijn altijd op de donderdagochtend en beginnen om 09:30 uur.

Het doel van de OC is het bevorderen van een goede samenwerking tussen school en ouders. Taken zijn onder andere:

Helpen met feesten; kerst, Pasen, Sinterklaas en zomerfeest.
Ondersteuning van de schoolfotograaf.
Begeleiding bij uitstapjes.
Begeleiding bij de sportdag.
Ouders werven voor verschillende activiteiten.
Leerkrachten ondersteunen met activiteiten in de klas.

Voor meer informatie over de taken van de oudercommissieleden kunt u contact opnemen met onze oudercontactmedewerkster.

Oudercommissie voorschool, peutercombi en BSO de Zeevaarders

Deze oudercommissie is in oprichting. Volgens de Wet Kinderopvang is iedere kinderopvanglocatie verplicht een oudercommissie te hebben. De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Om de belangen te behartigen kan de oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies geven aan de leidinggevende en directie van de opvanglocatie.

De oudercommissie adviseert de organisatie over het beleid ten aanzien van:

  • de uitvoering en het bieden van verantwoorde kinderopvang;
  • voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
  • openingstijden;
  • spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
  • klachten en klachtenregeling;
  • de prijs van de kinderopvang