Ouderkamer

De oudercontact medewerker, Rebecca Weijnen, heeft de belangrijke taak om een brug te bouwen tussen de ouders en het IKC; zij legt contacten met de ouders en betrekt ze bij de school d.m.v. voorlichting, cursussen en andere activiteiten. (Zie activiteiten voor de ouders)

Wat kan de oudercontact medewerker voor de ouders betekenen:

– zij organiseert Uit en Thuis bijeenkomsten voor ouders van peuters.

– zij maakt contact/afspraken tussen ouders en andere professionals in de school;

– zij helpt ouders met vragen over hun kind en de school;

– zij verwijst ouders naar andere instanties in de buurt;

– zij biedt een luisterend oor voor ouders die dat nodig hebben;

 

De oudercontact medewerker is te vinden in de ouderkamer van het IKC.