Ouder- en Kindteam op de basisschool

In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Heb je vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van jouw kind? Dan kan je altijd terecht bij de ouder- en kindadviseur, jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het Ouder- en Kindteam. Zij zijn onafhankelijk van school. 

Op Dalton IKC Zeven Zeeën is ook een ouder- en kindadviseur (OKA) werkzaam. De OKA werkt vanuit een ouder- en kindteam in de wijk en ondersteunt  ouders en kinderen  bij opvoed- en opgroeivragen, zij werkt nauw samen met de intern begeleidster, de pedagogisch medewerksters en leerkrachten van het IKC en heeft contact met andere professionals in de wijk.

Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken) of de gezinssituatie (denk aan verlies, scheiding of ruzie). Loop eens binnen bij de ouder- en kindadviseur  Floor Overman, of maak een afspraak op school of een andere plek in de wijk. Samen kijk je dan wat er speelt en wat bij jullie past. Wil je informatie en advies? Gesprekken of begeleiding van de jeugdpsycholoog, misschien een training voor kind of ouder?

Je kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met Floor Overman op 06-36565986, of via  f.overman@oktamsterdam.nl.  Je kan ook langsgaan bij het Ouder- en Kindteam in jouw wijk. Lees meer op oktamsterdam.nl. Hier kun je ook (anoniem) chatten of het adres zoeken van het team in jouw wijk. Je bent altijd welkom!

 

Jeugdsportfonds

Alle kinderen moeten kunnen sporten!

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die geen lid kunnen worden van een  sportclub omdat hun ouders te weinig geld hebben om de contributie te betalen, kunnen in aanmerking komen voor een  vergoeding. Het jeugdsportfonds betaalt dan een jaar lang de contributie. De aanvraag kan ingediend worden door een intermediair, op onze school is dat Floor Overman. Meer informatie vindt u op: www.amsterdam.jeugdsportfonds.nl