Opvang

Voor de actuele kosten van peutercombi verwijzen wij u naar de website van Combiwel voor kinderen  www.combiwelvoorkinderen.nl  

Voor de actuele kosten van BSO de Zeevaarders verwijzen wij u naar de website van Combiwel voor kinderen www.combiwelvoorkinderen.nl

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze en andere (financiële) informatie kunt u vinden op www.toeslagen.nl

Voorschool

Kinderen met een indicatie voor de voorschool (afgegeven door het OKC) hebben voorrang en worden vier dagdelen per week geplaatst. Kinderen zonder indicatie worden twee dagdelen geplaatst. Plaatsing op de voorschool is gratis.

Wanneer uw kind een voorschool-indicatie heeft ontvangen heeft uw kind recht op 4 gratis dagdelen voorschool per week. Indien uw kind geen voorschool-indicatie heeft,dan heeft uw kind recht op 2 gratis dagdelen voorschool per week. Vanaf 1 januari 2015 kunt u 2 dagdelen extra bijkopen. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage volgens de VNG adviestabel ouderbijdrage peuterwerk 2014. Vanaf 1 januari 2018 zal het een en ander veranderen.

School

Dalton IKC Zeven Zeeën vraagt aan de ouders een vrijwillige bijdrage voor het ouderfonds. De hoogte van de ouderbijdrage is voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 7 € 50,- . Voor de kinderen is deze ouderbijdrage erg belangrijk, omdat hiermee speciale schoolactiviteiten worden bekostigd, zoals de sinterklaas‑en kerstvieringen, de koningsspelen, het paasontbijt en het schoolreisje. Ook de ongevallenverzekering wordt uit de ouderbijdrage betaald.  Voor leerlingen uit groep 8 vragen wij een bijdrage van € 145,-; dit in verband met het meerdaags schoolreisje. Zonder uw bijdrage zijn deze leuke en bijzondere activiteiten helaas niet mogelijk.

Dalton IKC Zeven Zeeën wil benadrukken dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Het is mogelijk om de ouderbijdrage in  termijnen te voldoen. Heeft uw kind een stadspas; dan kunt u de ouderbijdrage ook voldoen met die stadspas. Als u als ouder niet in staat bent om de ouderbijdrage te betalen, kunt u wellicht een beroep doen op een scholierenvergoeding via de website www.amsterdam.nl/veelgevraagd).

Heeft u vragen over de ouderbijdrage of wilt u overleggen over betaling in termijnen, neemt u dan contact op met de administratief medewerker. Hij is aanwezig op dinsdag, woensdagochtend en donderdag.