Ziek melden

Voorschool/ peutercombi

Zieke kinderen kunnen op de voorschool niet opgevangen worden. Als uw kind ziek is en dus niet kan komen graag even een afmelding bij de leidster. Graag ook doorgeven of het om een besmettelijke ziekte gaat, zodat de leidster zo nodig andere ouders kan informeren. Als uw peuter ziek wordt tijdens de opvang neemt de leidster contact met op.

School

Als uw kind ziek is, dan dient u de school hiervan mondeling of telefonisch op de hoogte te brengen. U kunt dit voor 08.30 uur doorgeven aan de administratie, de conciërge of de leerkracht van uw kind. Als uw kind langer dan drie dagen ziek is, nemen wij contact met u op. Wij informeren dan naar de gezondheid van uw kind en maken een afspraak wanneer uw kind weer op school komt. Als u kind op de afgesproken termijn nog steeds niet op school is, zullen wij opnieuw contact met u opnemen.

Als uw kind langer dan tien aangesloten dagen ziek is, als uw kind binnen twee maanden vaker dan drie keer ziek wordt gemeld, als er twijfels zijn over de verklaring van het ziek zijn of als er zorgen zijn over de leerling, wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar. U kunt vervolgens door de jeugdarts van de GGD worden opgeroepen om de reden van het ziekteverzuim te bespreken.

Opvang

Indien uw kind ziek is wilt u de pedagogisch medewerker dan voor 14.00 op de hoogte brengen.