Dalton IKC Zeven Zeeën

Kom mee op ontdekkingsreis!

Vacatures

Ahoy!

Onze school heet Dalton IKC Zeven Zeeën; een naam die verwijst naar alle zeeën en oceanen van de wereld. Iemand die ‘de zeven zeeën bevaren heeft’, is overal geweest of heeft veel (levens)ervaring. De oceaanvaarders die deze zeeën verkenden, waren echte ontdekkingsreizigers die onbevreesd het avontuur aangingen. Zij waren nieuwsgierige reizigers met een open geest die de wereld anders durfden te bekijken, en die de nieuwe dingen met een kinderlijk enthousiasme in zich opnamen. Ze ontdekten, leerden, ervaarden en gaven hun kennis door.

Dit is wat wij ook onze leerlingen willen bijbrengen: zin in avontuur, nieuwsgierig zijn, de wil om te ontdekken en te leren, verantwoordelijkheid dragen, samenwerken, doorzetten en reflecteren.

Onze school heet Dalton IKC Zeven Zeeën; een naam die verwijst naar alle zeeën en oceanen van de wereld. Iemand die ‘de zeven zeeën bevaren heeft’, is overal geweest of heeft veel (levens)ervaring. De oceaanvaarders die deze zeeën verkenden, waren echte ontdekkingsreizigers die onbevreesd het avontuur aangingen. Zij waren nieuwsgierige reizigers met een open geest die de wereld anders durfden te bekijken, en die de nieuwe dingen met een kinderlijk enthousiasme in zich opnamen. Ze ontdekten, leerden, ervaarden en gaven hun kennis door.

Dit is wat wij ook onze leerlingen willen bijbrengen: zin in avontuur, nieuwsgierig zijn, de wil om te ontdekken en te leren, verantwoordelijkheid dragen, samenwerken, doorzetten en reflecteren.

Op Dalton IKC Zeven Zeeën staan diversiteit en uniciteit centraal. Wij zijn een Integraal Kind Centrum waarbij opvang en onderwijs samenwerken zodat leerlingen vanaf jonge leeftijd optimale ontwikkelmogelijkheden aangeboden krijgen. Mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot wereldburgers die de toekomst zullen vormen. Op onze school is iedereen anders, maar samen zijn we één. Samen gaan we met een open blik op reis en leren we over de wereld. Onze leerlingen varen op een kleurrijke vloot waar ieder kind uniek en nieuwsgierig mag zijn. Zelfstandig en onafhankelijk kan zijn. Zich welkom en veilig voelt. Waar ieder kind kennis vergaart én zichzelf ontdekt.

Wij zijn gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw in de wijk Banne Zuid in het westelijke deel van Amsterdam-Noord, op slechts vijf minuten fietsen van station Gare du Nord (eindhalte Noord-Zuidlijn). Sinds 2018 is in de wijk Banne Zuid begonnen met het verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving, en wordt er gewerkt aan de duurzame leefbaarheid van de wijk. Men streeft naar een inclusieve wijk, waar plek is voor alle verschillende bewoners van Amsterdam. Een gezond en veilig opgroeiklimaat voor de jeugd is hierbij een belangrijk speerpunt.

Onze school speelt een belangrijke rol in het verbinden van de schoolomgeving aan de wijk. Zo participeren onze leerlingen in de kinderraad van de wijk waarin zij actief meepraten over hun buurt. Op deze manier leren zij wat burgerschap betekent, en maken ze onderdeel uit van de community.

Sinds augustus 2018 is er een pilot meerschoolsdirecteurschap. Dit betekent dat er één meerschoolsdirecteur op beide locaties aanwezig is (twee dagen op basisschool De Poolster en twee dagen op Dalton IKC Zeven Zeeën). Op beide scholen is tevens vier dagen per week een locatieleider werkzaam. 

Visie: Iedereen wil ontdekken

Wij zijn ervan overtuigd dat een ontdekkersmentaliteit voor iedereen belangrijk is. Voor kinderen en voor volwassenen. Het willen ontdekken en ondervinden maakt ons bewuster van ons zelf en de wereld om ons heen.

Missie (dit is wat wij voor elkaar proberen te krijgen)
Ga op ontdekking

Wij inspireren leerlingen, collega’s en ouders om nieuwsgierig te zijn naar het onbekende. Om zowel alleen als samen op avontuur te gaan en te leren. Onze leerlingen krijgen een stevige basis waarin de daltonprincipes* leidend zijn. Door zelfstandig keuzes te maken, samen te werken, te reflecteren, verantwoordelijkheid te dragen en doelmatig te werk te gaan, ontwikkelen onze kinderen zich tot toekomstbestendige  wereldburgers.

Boodschap: Kom op ontdekkingsreis

Kernwaarden

Wij zijn een onderscheidende school. Bij ons werken oprechte mensen met een liefde voor kinderen en een passie voor onderwijs. Mensen die ook zelf nieuwe dingen willen leren en ontdekken. En dat zie je terug in onze gemeenschappelijke kernwaarden:

Ontdekken

Wij zijn ontdekkers. Wij zijn moedig en onbevreesd, niet bang voor het onbekende, verandering omarmen wij. Door te ontdekken komen we dichter bij onze krachten, bij onze talenten. Door te ontdekken leren we het meest over onszelf en over anderen.

Reizen

Het doel van de reis is bepaald; leerkrachten coachen de leerlingen in hun reis om hun persoonlijk doel te behalen.

Inleven

Wij geloven dat er een grote mate van empathie nodig is om kinderen én onszelf te laten groeien. We moeten kunnen luisteren naar de ander en ons kunnen inleven in de ander, zonder onszelf te verliezen. Pas als we de interesse en het vermogen hebben om de mensen om ons heen echt te verstaan en te begrijpen, dan kunnen we veel van elkaar leren.

Ontwikkelen

Ontwikkeling? Daar zijn we gek op. Kinderen – figuurlijk – laten groeien zit in ons DNA. Het is ons werk en plezier. Het is voor ons vanzelfsprekend om de leerlingen de juiste tools aan te reiken zodat ze zich kunnen ontplooien en hun skills kunnen ontwikkelen.

Bouwen

Wij zijn makers. Wij houden ervan om bestaande dingen te verbeteren en nieuwe dingen te bouwen. Samen bouwen we aan onze vloot, aan beter onderwijs. We leren de kinderen hoe ze hun eigen toekomst kunnen bouwen

Wij zijn oceaanvaarders. Ontdekkingsreizigers.

Dobberend in allerlei verschillende bootjes, varen onze kinderen richting het onbekende. Die bootjes samen vormen een prachtig gekleurde vloot, waar iedereen kapitein is van zijn of haar eigen schip, maar tegelijk altijd een scheepsmaatje is op dat van een ander.

Soms is de zee heftig en worden we overvallen door tegenslag, door hoge golven. Maar we laten ons niet uit het veld slaan. We draaien simpelweg om of wijzigen koers, want we zijn snel, flexibel en wendbaar. Andere keren schijnt de zon, en varen we met de wind in onze rug, met volle kracht, vertrouwen en moed vooruit, de horizon tegemoet.

Dat hoort bij reizen. Die afwisseling houdt het spannend en biedt uitdaging. Leren doen we echter altijd, onder welke omstandigheid dan ook, samen, met elkaar en van elkaar.

Onze stuurmannen en -vrouwen varen ook mee en vergezellen ons op avontuur. Het doel wordt vastgesteld en de koers wordt bepaald. Zij helpen om de vloot te manoeuvreren en ons zeewaardig te maken. Ze leren ons hoe een kompas werkt, hoe we de sterren moeten lezen en hoe we scheepsknopen moeten leggen. Pas dan… kunnen we gaan varen.

Ons vlaggenschip? ligt in Amsterdam Noord. Een prachtige rode boot met grote ronde ramen. Hier start het avontuur. Hier begint de reis. Telkens weer. Hier varen ouders, kinderen en stuurlui samen, met elkaar. En van elke reis leren we. We leren met iedereen te praten, zelfs als we de ander niet kunnen verstaan. We doen ideeën op over hoe we een volgende keer nóg beter, sneller, leuker kunnen reizen. En wij zijn nooit bang om – indien nodig – onze koers bij te stellen.

Daltononderwijs

Wij gaan er vanuit dat in iedere leerling een ontdekkersmentaliteit aanwezig is. Het is aan ons om de leerlingen de juiste handvatten te bieden om deze ontdekkersmentaliteit in te zetten in zijn of haar persoonsontwikkeling. Wij stimuleren daarmee de motivatie om te leren. Door middel van daltononderwijs ondersteunen wij hierin. In de veilige en vertrouwde omgeving van de school voelen de kinderen zich vrij om zelfstandig, samenwerkend, onderzoekend en actief uitdagingen aan te gaan.

Verantwoordelijkheid

Op onze school geven we kinderen eigenaarschap over hun eigen leerproces. We leren de kinderen niet alleen verantwoordelijk te zijn voor het werk dat ze inleveren, maar ook voor de wijze waarop zij dat werk maken. Wij maken hen verantwoordelijk hun eigen handelen. Tevens maken wij hen verantwoordelijk voor de materialen en hun omgeving. Dit hoeft een kind natuurlijk niet in een keer te kunnen. De leerkrachten werken hier samen met de leerlingen stapsgewijs naar toe.

Zelfstandigheid

Ons uitgangspunt is dat ieder kind van nature een ontdekker is en wij vinden dat zij zelf initiatief mogen nemen. Daar hoort zelfstandigheid bij. Op onze school leren kinderen, binnen kaders, zelfstandig te denken en te handelen. In stappen leren zij opdrachten zelfstandig of samen uit te voeren, problemen zelf op te lossen en op zoek te gaan naar verschillende oplossingsmethodes. De leerkrachten begeleiden de kinderen hierin. Leerkrachten bieden voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid om de zelfstandigheid succesvol te laten groeien

Samenwerken

In de maatschappij leren we van en met elkaar. Binnen onze school is dat niet anders. Door samen te werken leren de leerlingen met anderen om te gaan. We begeleiden hen in het ontwikkelen van normen en waarden en we leren hen omgaan met hun mening. Daarnaast leren we de kinderen aan dat ze door samen te werken elkaar uitleg kunnen geven bij individuele moeilijkheden, maar ook dat ze aan een gezamenlijke opdracht kunnen werken.

Reflectie

Leren van je ervaringen. Dat doen wij op school door te reflecteren. Wij leren de kinderen enerzijds terug te kijken op de wijze waarop zij aan hun opdracht hebben gewerkt en anderzijds bespreken we het eindresultaat. De informatie die we uit de reflectie halen, nemen de leerlingen als leerpunt mee naar de volgende opdracht. Door het constant bieden van reflectiemomenten aan de leerlingen ontstaat er een mechanisme waarbij leerlingen op een zeker moment als vanzelfsprekend vooruit gaan kijken hoe zij hun opdrachten het beste aan kunnen pakken. Zo groeien de leerlingen in hun ontwikkeling en worden zij langzamerhand steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces

Effectiviteit en doelmatigheid

De tijd vliegt. Voor je het weet is er weer een dag voorbij. Om de tijd die de kinderen in school zijn zo efficiënt als mogelijk te benutten, richten we ons onderwijs zo in, dat leerlingen in staat gesteld worden hun eigen leerdoelen te behalen. Kinderen leren goed om te gaan met de lestijd. Zij delen een groot deel van de dag zelf in. De leerkrachten hebben hierin een belangrijke rol. Zij helpen de leerlingen bij het plannen, maar zij zorgen ook voor realistische leerdoelen voor elk kind.

Agenda 2022-2023
Informatiemiddag 29-9-2022 29-9-2022
Werelddierendag 4-10-2022 5-10-2022
Kinderboekenweek 2022 5-10-2022 17-10-2022
Dag van de leraar 5-10-2022 6-10-2022
Informatieochtend nieuwe ouders 13-10-2022 14-10-2022
Herfstvakantie 17-10-2022 22-10-2022
Sinterklaasviering 5-12-2022 6-12-2022
Studiedag 2, Alle leerlingen vrij 20-12-2022 21-12-2022
Eindejaarsfeest 21-12-2022 22-12-2022
Wintervakantie 26-12-2022 7-1-2023
Studiedag 3 Alle leerlingen vrij 22-2-2023 23-2-2023
Voorjaarsvakantie 27-2-2023 4-3-2023
Praktijkexamen verkeer groep 8 3-4-2023 4-4-2023
Studiedag 5 Alle leerlingen vrij 20-4-20 21-4-2023
Meivakantie 24-4-2023 6-5-2023
Schoolfotograaf 11-5-2023 12-5-2023
Informatieochtend nieuwe ouders 25-5-2023 25-5-2023
Studiedag 6 Alle leerlingen vrij 7-7-2023 8-7-2023
Zomerfeest 13-7-2023 14-7-2023
Doorschuif ogenblik start zomervakantie leerlingen om 13.0 uur uit 21-7-2023 21-7-2023
Zomervakantie 22-07-2023 03-09-2023

23

© Copyright - Zeven Zeeën