• Kom mee op ontdekkingsreis!

Ahoy 

Onze school heet Dalton IKC Zeven Zeeën; een naam die verwijst naar alle zeeën en oceanen van de wereld. Iemand die ‘de zeven zeeën bevaren heeft’, is overal geweest of heeft veel (levens)ervaring. De oceaanvaarders die deze zeeën verkenden, waren echte ontdekkingsreizigers die onbevreesd het avontuur aangingen. Zij waren nieuwsgierige reizigers met een open geest die de wereld anders durfden te bekijken, en die de nieuwe dingen met een kinderlijk enthousiasme in zich opnamen. Ze ontdekten, leerden, ervaarden en gaven hun kennis door.

Dit is wat wij ook onze leerlingen willen bijbrengen: zin in avontuur, nieuwsgierig zijn, de wil om te ontdekken en te leren, verantwoordelijkheid dragen, samenwerken, doorzetten en reflecteren.

Op Dalton IKC Zeven Zeeën staan diversiteit en uniciteit centraal. Wij zijn een Integraal Kind Centrum waarbij opvang en onderwijs samenwerken zodat leerlingen vanaf jonge leeftijd optimale ontwikkelmogelijkheden aangeboden krijgen. Mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot wereldburgers die de toekomst zullen vormen. Op onze school is iedereen anders, maar samen zijn we één. Samen gaan we met een open blik op reis en leren we over de wereld. Onze leerlingen varen op een kleurrijke vloot waar ieder kind uniek en nieuwsgierig mag zijn. Zelfstandig en onafhankelijk kan zijn. Zich welkom en veilig voelt. Waar ieder kind kennis vergaart én zichzelf ontdekt.

Wij zijn gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw in de wijk Banne Zuid in het westelijke deel van Amsterdam-Noord, op slechts vijf minuten fietsen van station Gare du Nord (eindhalte Noord-Zuidlijn). Sinds 2018 is in de wijk Banne Zuid begonnen met het verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving, en wordt er gewerkt aan de duurzame leefbaarheid van de wijk. Men streeft naar een inclusieve wijk, waar plek is voor alle verschillende bewoners van Amsterdam. Een gezond en veilig opgroeiklimaat voor de jeugd is hierbij een belangrijk speerpunt.

Onze school speelt een belangrijke rol in het verbinden van de schoolomgeving aan de wijk. Zo participeren onze leerlingen in de kinderraad van de wijk waarin zij actief meepraten over hun buurt. Op deze manier leren zij wat burgerschap betekent, en maken ze onderdeel uit van de community.

Sinds augustus 2018 is er een pilot meerschoolsdirecteurschap. Dit betekent dat er één meerschoolsdirecteur op beide locaties aanwezig is (twee dagen op basisschool De Poolster en twee dagen op Dalton IKC Zeven Zeeën). Op beide scholen is tevens vier dagen per week een locatieleider werkzaam. 

Ons onderwijsconcept: 

Daltononderwijs

Wij gaan er vanuit dat in iedere leerling een ontdekkersmentaliteit aanwezig is. Het is aan ons om de leerlingen de juiste handvatten te bieden om deze ontdekkersmentaliteit in te zetten in zijn of haar persoonsontwikkeling. Wij stimuleren daarmee de motivatie om te leren. Door middel van daltononderwijs ondersteunen wij hierin. In de veilige en vertrouwde omgeving van de school voelen de kinderen zich vrij om zelfstandig, samenwerkend, onderzoekend en actief uitdagingen aan te gaan. 

Verantwoordelijkheid     

Op onze school geven we kinderen eigenaarschap over hun eigen leerproces. We leren de kinderen niet alleen verantwoordelijk te zijn voor het werk dat ze inleveren, maar ook voor de wijze waarop zij dat werk maken. Wij maken hen verantwoordelijk hun eigen handelen. Tevens maken wij hen verantwoordelijk voor de materialen en hun omgeving. Dit hoeft een kind natuurlijk niet in een keer te kunnen. De leerkrachten werken hier samen met de leerlingen stapsgewijs naar toe.

Zelfstandigheid

Ons uitgangspunt is dat ieder kind van nature een ontdekker is en wij vinden dat zij zelf initiatief mogen nemen. Daar hoort zelfstandigheid bij. Op onze school leren kinderen, binnen kaders, zelfstandig te denken en te handelen. In stappen leren zij opdrachten zelfstandig of samen uit te voeren, problemen zelf op te lossen en op zoek te gaan naar verschillende oplossingsmethodes. De leerkrachten begeleiden de kinderen hierin. Leerkrachten bieden voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid om de zelfstandigheid succesvol te laten groeien.

Samenwerken

In de maatschappij leren we van en met elkaar. Binnen onze school is dat niet anders. Door samen te werken leren de leerlingen met anderen om te gaan. We begeleiden hen in het ontwikkelen van normen en waarden en we leren hen omgaan met hun mening. Daarnaast leren we de kinderen aan dat ze door samen te werken elkaar uitleg kunnen geven bij individuele moeilijkheden, maar ook dat ze aan een gezamenlijke opdracht kunnen werken. 

Reflectie 

Leren van je ervaringen. Dat doen wij op school door te reflecteren. Wij leren de kinderen enerzijds terug te kijken op de wijze waarop zij aan hun opdracht hebben gewerkt en anderzijds bespreken we het eindresultaat. De informatie die we uit de reflectie halen, nemen de leerlingen als leerpunt mee naar de volgende opdracht. Door het constant bieden van reflectiemomenten aan de leerlingen ontstaat er een mechanisme waarbij leerlingen op een zeker moment als vanzelfsprekend vooruit gaan kijken hoe zij hun opdrachten het beste aan kunnen pakken. Zo groeien de leerlingen in hun ontwikkeling en worden zij langzamerhand steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces.

Effectiviteit en doelmatigheid 

De tijd vliegt. Voor je het weet is er weer een dag voorbij. Om de tijd die de kinderen in school zijn zo efficiënt als mogelijk te benutten, richten we ons onderwijs zo in, dat leerlingen in staat gesteld worden hun eigen leerdoelen te behalen. Kinderen leren goed om te gaan met de lestijd. Zij delen een groot deel van de dag zelf in. De leerkrachten hebben hierin een belangrijke rol. Zij helpen de leerlingen bij het plannen, maar zij zorgen ook voor realistische leerdoelen voor elk kind.

Missie en visie

De missie ‘We moeten de toekomst voorbereiden op onze leerlingen’ blijft ongewijzigd. Toekomstvoorspelling is niet de kerntaak van een school, leerlingen vormen wel. Er is niet één algemene toekomst, elk kind maakt zijn eigen micro-toekomst. 

 ‘Muren breken, meters maken’ verwijst enerzijds naar het doorbreken van klassieke onderwijsgrenzen. Dat kunnen letterlijk muren zijn zoals de wanden van klaslokalen of de buitenmuren en omheiningen van scholen. Maar ook leeftijdsindeling, schooltype en het profiel van de leerkracht zijn begrippen waarvan je de grens kunt onderzoeken. Amsterdam-Noord gaat als onderwijsmateriaal dienen. Met meters maken wordt bedoeld dat we na het leggen van de basis nu nog meer de educatieve aspecten van de omgeving gaan verkennen. En dat we voorwaarts willen. 

© Copyright - Zeven Zeeën